Αυτό το διάστημα δεν έχουμε κάποια θέση εργασίας. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.