Καμβάδες & Καβαλέτα

Ταξινόμηση 
Σελίδα 1 από 2  Επόμενο Εγγραφές ανά σελίδα:
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 18Χ24 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646204
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 20Χ20 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646219
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 24Χ30 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646202
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 30X30 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646221
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 30Χ40 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646201
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 40X40 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646209
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 30X60 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646224
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 35X50 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646213
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 40
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 40Χ50 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646203
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 40X60 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646211
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 50X50 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646210
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 50Χ60 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646205
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 60X60 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646212
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 50Χ70 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646206
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 40X80 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646225
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 30Χ90 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646215
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 60X70 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646222
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 60X80 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646214
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 50X100 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646223
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 8
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 60Χ90 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646207
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 20
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 70Χ90 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646208

Εκτιμώμενη Ημ. Παραλαβής:  20/12/2020
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 6
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 60X120 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646220

Εκτιμώμενη Ημ. Παραλαβής:  20/12/2020
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 6
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 70Χ100 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646218
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 6
ΚΑΜΒΑΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΟ 100Χ100 Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 320gsm ΤΗΕ LITTLIES
Κωδικός: 000646216

Εκτιμώμενη Ημ. Παραλαβής:  20/12/2020
Ποσ. Συσκ. Ποσ. Κιβ.
1 4
Σελίδα 1 από 2  Επόμενο Εγγραφές ανά σελίδα:

Επικοινωνία

 • 3 ΧΛΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
 • Τ.Θ. 79, 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Τηλ: (2310) 684829, 682029, 682921
 • Fax: (2310) 694394
 • emailinfo@diakakisimports.gr
Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013