Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι άνθρωποι και το περιβάλλον στο επίκεντρο 

Αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας είναι το χρέος που νοιώθουμε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τις νέες γενιές και το περιβάλλον.

Με μια σειρά ενεργειών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, στηρίζουμε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε ενέργειες που ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, αναλαμβάνουμε δράσεις που συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία, υλοποιώντας μια σειρά χορηγικών παροχών με σκοπό την ενίσχυση ευπαθών ομάδων, οργανώσεων και ΜΚΟ.