Πιστοποιήσεις

Με οδηγό το όραμα, τις αξίες και την εταιρική φιλοσοφία μας, εναρμονιζόμαστε και ακολουθούμε με συνέπεια Διεθνή Αναγνωρισμένα Πρότυπα με στόχο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις εσωτερικές μας διαδικασίες, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες και στους συνεργάτες μας και φυσικά καινοτόμα και ασφαλή προϊόντα για το παιδί και την οικογένεια.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001: 2015, TUV Hellas

Με πελατοκεντρική αντίληψη, η εταιρία μας εφαρμόζει ένα μοντέλο διοίκησης με πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν:

- Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου. Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείρισηποιότητας.

- Αύξηση της εμπιστοσύνης και ικανοποίησης του πελάτη με την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν.

- Διαρκή δέσμευση της εταιρίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών και επιθυμιών του κάθε πελάτη.

- Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμώνπαρακολούθησης και μέτρησης, καιεπομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

- Ενίσχυση της εταιρικής φήμης, αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, GDPR

Στα πλαίσια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία μας διαχειρίζεται δεδομένα πελατών, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων τηρώντας όλες τις διαδικασίες και μέτρα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Είμαστε ανταγωνιστικοί, βελτιωνόμαστε συνεχώς και είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε.